Training

Quality Environment Safety Product Deference

Auditing

Quality, Environment, Health, Safety

גידול ירקות בבית בשיטה הידרופונית

שיטת הפתילה הינה שיטה קלה ופשוטה לגידול ירקות בגינה, במרפסת או בגג הגידול אינו דורש תחזוקה יומית, ההשקיה מתרחשת בדיפוזיה של תמיסת ההזנה הממוקמת מתחתית העדנית והירקות גדלים במהירות רבה, שורשי הצמחים חשופים לחומרי הזנה, חמצן ומים ללא הגבלה המאפשר לצמח להגיע לבגרות ותנובה מהירה. גודל העדנית הוא 100*100 ס"מ צבע - לפי בחירה להזמנה - 054-3213505